Výstražné značky

Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky

Zákazové značky

Príkazové značky

Informatívne prevádzkové značky

Informatívne smerové značky

Informatívne iné značky

Dodatkové tabuľky

Vodorovné dopravné značky

Svetelné signály - Základné svetelné signály

Svetelné signály - Doplnkové svetelné signály

Svetelné signály - Osobitné svetelné signály

Svetelné signály - Signály pre električku

Iné dopravné zaradenia

Osobitné označenia