Vodičské oprávnenie skupiny C (nákladný automobil)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.


Potrebujem:

Vodičské oprávnenie skupiny B

Vek na udelenie vodičského oprávnenia 21 rokov

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (potvrdí váš lekár), formulár Vám poskytneme v autoškole.

Absolvovanie  kurzu prvej pomoci (prebieha v priestoroch autoškoly).

Doklad o psychologickom vyšetrení uchádzača o vodičské oprávnenie skupiny C (prebieha v priestoroch autoškoly).

Kolok potrebný na záverečnú skúšku.

Podľa zákona č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov je povinnosťou niektorých vodičov skupín C, C+E, D, D+E podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnom výcvik. Prebiaha u nás v akreditovanom školiacom stredisku.

Cena kurzu: 1.100,- € bez DPH (1.320,- € s DPH)

+ 66 € kolok  + Kurz prvej pomoci 25 €  +  psychologické vyšetrenie 80 € + poplatok u lekára cca 16 €

Kurzy otvárame podľa počtu záujemcov alebo po dohode. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme priamo u nás, alebo na telefónnom čísle 0903 668873.