Vodičské oprávnenie skupiny D (autobus)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T.

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.


Potrebujem:

Vodičské oprávnenie skupiny B alebo C

Vek na udelenie vodičského oprávnenia 24 rokov

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (potvrdí váš lekár), formulár Vám poskytneme v autoškole.

Absolvovanie  kurzu prvej pomoci (prebieha v priestoroch autoškoly).

Doklad o psychologickom vyšetrení uchádzača o vodičské oprávnenie skupiny C (prebieha v priestoroch autoškoly).

Kolok potrebný na záverečnú skúšku.

Podľa zákona č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov je povinnosťou niektorých vodičov skupín C, C+E, D, D+E podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnom výcvik. Prebiaha u nás v akreditovanom školiacom stredisku.

Cena kurzu z oprávnenia B: 1.700,- bez DPH (2.040,- s DPH)
Cena kurzu z oprávnenia C: 880,- bez DPH (1.056,- s DPH)

(+ 66 € kolok + Kurz prvej pomoci 25 €  + psychologické vyšetrenie 80 € + poplatok u lekára cca 16 €)

Kurzy otvárame podľa počtu záujemcov alebo po dohode. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme priamo u nás, alebo na telefónnom čísle 0903 668873.