Vodičské oprávnenie skupiny CE

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.


Potrebujem:

Vodičské oprávnenie skupiny C

Vek na udelenie vodičského oprávnenia 21 rokov

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (potvrdí váš lekár), formulár Vám poskytneme v autoškole.

Absolvovanie  kurzu prvej pomoci (prebieha v priestoroch autoškoly).

Doklad o psychologickom vyšetrení uchádzača o vodičské oprávnenie skupiny C (prebieha v priestoroch autoškoly).

Kolok potrebný na záverečnú skúšku.

Podľa zákona č. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov je povinnosťou niektorých vodičov skupin C, C+E, D, D+E podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnom výcvik. Prebiaha u nás v akreditovanom školiacom stredisku.

Cena kurzu: 580,- bez DPH (696,- € s DPH)

+ 66 € kolok  + Kurz prvej pomoci 25 €  +  psychologické vyšetrenie 80 € + poplatok u lekára cca 16 €

 

Kurzy otvárame podľa počtu záujemcov alebo po dohode. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme priamo u nás, alebo na telefónnom čísle 0903 668873.